Še vedno planirate izmene in delo vaših zaposlenih na papir ali v tabele?

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) je vsako podjetje, ne glede na velikost, primorano spremljati in voditi evidenco o izrabi delovnega časa zaposlenih in jo hraniti tudi po preteku zaposlitve posameznega zaposlenega. Pravila in določila morajo biti v skladu z omenjenima zakonoma, lahko pa so nadgrajene z inertnimi pravilniki ali kolektivno pogodbo. Po zakonu mora delodajalec dnevno vpisovati naslednje podatke: število ur, število ur v sklopu polnega delovnega časa in krajšega delovnega časa, število nadur in neopredeljene ure.

Vse več podjetij se odloča za elektronsko evidenco delovnega časa, ki prinaša številne prednosti za podjetje in njegove zaposlene. Transparenten pregled nad delom zaposlenih je v korist tako zaposlenim, kot tudi podjetju, predvsem z vidika boljših odnosov, večje učinkovitosti in zakonske ustreznosti. Kot novost se na trgu pojavljajo spletne rešitve oziroma tako imenovane rešitve v oblaku, ki pa običajni elektronski evidenci delovnega časa prinašajo še dodatne prednosti. Glavne prednosti elektronske in spletne evidence delovnega časa so:

  1. Prihranek časa: Samodejni način beleženja prisotnosti, odsotnosti, nadur in vseh ostalih oblik dela, ki omogoča hiter in enostaven izračun podatkov za izplačilo plač. Pravila obračuna so popolnoma nastavljiva. Poleg tega pa je podatke možno enostavno izvoziti v sistem za obračun plač.
  2. Dostopnost: Spletna aplikacija omogoča vpogled v trenutno prisotnost, stanje ur in dopusta, plan dela in ostale podatke od koderkoli in kadarkoli. Vsak uporabnik lahko enostavno in hitro pride do informacij, ki jih v tistem trenutno potrebuje.
  3. Varnost: Skrb za arhiviranje in varnost podatkov je v primeru spletne aplikacije preteklost, kajti sama rešitev v oblaku že poskrbi za to.
  4. Fleksibilnost: Načinov evidentiranja prisotnosti je lahko več – preko fiksnih terminalov, mobilnih naprav ali spletne aplikacije, ki pa poenostavijo delo v podjetjih s fleksibilnim ali terenskim delom.
  5. Planiranje: Izmensko delo lahko planirate v naprej in aplikacija vam je pri tem v pomoč, saj skrbi za upoštevanje pravil in vas opozarja na prekoračitve ur. Planiranje omogoča zaposlenim vpogled v plan za prihodni teden ali mesec, za podjetje pa prinaša večjo učinkovitost in prihranek stroškov iz naslova nadur zaradi neenakomerne prisotnosti in napak.
  6. Stroškovni vidik: Določeni ponudniki tovrstnih aplikacij na trgu ponujajo tako imenovani najemniški model, s čimer se lahko izognete visokim začetnim stroškom nakupa aplikacije.

Predsodki, da evidenca delovnega časa uniči dober odnos, so vse večkrat preglašena s prednostmi, ki jih prinaša. Poleg omenjenih obstaja še več prednosti, ki jih lahko podjetje in zaposleni pridobijo z uvedbo elektronske evidence prisotnosti, še dodatno pa lahko pridobijo z uvedbo spletne aplikacije. Tudi za manjša podjetja in podjetja, ki se poslužujejo fleksibilnih delovnih časov in terenskega dela je lahko spletna evidenca v veliko pomoč in korist.

Pozabite na planiranje izmen na papir ali v excel tabele, ki lahko hitro vodi do napak in izgube podatkov. Prihranite čas s samodejnim načinom obračuna ur in ostalih podatkov za obračun plač in poskrbite, da vam bodo zakonsko obvezni podatki, vedno na voljo. Cenovno dostopna spletna aplikacija z vsemi funkcionalnostmi, ki jih potrebuje vaše podjetje, vam je sedaj na voljo v sklopu naše ponudbe, ki jo lahko preverite tukaj.