Združene novosti na področju zakonodaje, javnih razpisov in naše ponudbe.

December 2017 / InIn d.o.o.

Vsak mesec vas bomo razvajali z aktualnimi novostmi iz področja zakonodaje, tehnologije, naše ponudbe in drugih uporabnih vsebin. Mesečnik vam je na voljo preko našega newletter-ja ali na spletni strani.

Javni Razpisi

Sredstva za procesne izboljšave: Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav – financiranje 50% stroškov storitev.

Agencija SPIRIT je konec meseca oktobra objavila nov javni razpis za spodbujanje podjetij v letu 2017 – 2018 na področju procesnih izboljšav »PRIZ 17-18«. Namen razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav. Poudarek razpisa je na svetovalnih storitvah na področju uvajanja izboljšav poslovnih procesov, ki jih podjetju zagotovijo zunanji izvajalci…

Zakonske Spremembe

Nastanitvena dejavnost: Novosti pri pošiljanju podatkov o gostih

Vsi, ki se ukvarjate z nastanitveno dejavnostjo, ste podvrženi spremembam pošiljanja podatkov o gostih in bivanjih. Do sedaj se je to obveščanje izvajalo preko sistema eGost, od 1.12.2017 pa prične delovati nov sistem, ki ga bo uporabljal AJPES. Z dnem 1.12.2017 se bo vzpostavil Register nastanitvenih obratov in ob tem tudi nov sistem poročanja o gostih…

Aktualna ponudba

Proizvodna podjetja: Sistem za sledenje proizvodnje prilagojen vašemu proizvodnemu procesu

V podjetju InIn se že vrsto let ukvarjamo z razvojem programskih rešitev prilagojenih poslovnim procesom podjetij. Naše rešitve podpirajo vašo drugačnost in konkurenčno prednost. Med drugim znamo vpeljati tudi sistem za sledenje proizvodnih procesov v manjših in srednje velikih proizvodnih podjetij. Kje so naše prednosti?…

Plače in kadri: Spremljanje prisotnosti in planiranje delovnega časa

Spletna aplikacija za planiranje in spremljanje delovnega časa je v zadnjem letu hit v naši ponudbi. Enostavni uporabniški vmesnik vam omogoča planiranje dela zaposlenim z upoštevanjem prednastavljenih pravil. Prijava na delovno mesto je omogočena preko kartic, čitalcev ali spletne aplikacije za delo od doma…