Prvi mesečnik v novem letu vam ponuja opis novih funkcionalnosti za uporabnike sistema IPSPlus in zakonske spremembe na področju plač in kadrov.

Januar 2019 / InIn d.o.o.

Plače in kadri – novo v letu 2019

V mesečniku smo združili glavne zakonske spremembe in novosti na področju plač in kadrov, ki stopijo v veljavo z letom 2019. Preverite katere spremembe so to in ali se tičejo tudi vašega podjetja. Glavne spremembe so na podorčju osnove za obračun prispevkov za socialno varnost ter na podorčju minimalne plače.

Aktualno za uporabnike IPSPlus

Novost znotraj sistema IPSPlus: Postavljanje planov prodaje in spremljanje odmikov

Postavljanje planov in primerjava teh z realnimi rezultati je ključnega pomena v podjetju, tako za določanje uspešnosti poslovanja, kot tudi za dvig motivacije in nagrajevanje zaposlenih. Podjetja uporabljajo različne načine določanja planov prodaje, najpogosteje pa se postavljajo plani na mesečni ravni ter na ravni izdelka, skupine izdelkov, blagovne znamke, lokacije in podobno.

Prikaz podatkov v dinamičnem Dashboard-u

Analizo podatkov in spremljanje doseganja planov lahko nadgradite s prikazom živih podatkov v dinamičnih Dashboardih (Nadzornih ploščah). Le ti vam omogočajo, da podatke prikažete v grafih, tabelah, z uporabo kazalcev, dinamičnim barvanjem itd. Uporaba Dashboard-ov pa vam omogoča tudi deljenje rezultatov z ostalimi uporabniki oziroma zaposlenimi.

NOVO: Dinamični koledar znotraj IPSPlus za vodenje raznih dogodkov in opravil

Se tudi vi v vašem podjetju vsakodnevno ukvarjate z razporejanjem raznih resursov? Predstavljamo vam orodje, ki ga lahko kot uporabniki IPSPlusa, uporabljate kar znotraj vašega delovnega okolja. Dinamični koledar (Scheduler) vam omogoča razporejanje raznih resursov, kot so ljudje, stroji, avtomobili, sejne sobe in ostalo. Vaša opravila ali dogodke lahko opremite s poljubnimi podatki.