30.12.2020

Novosti pri obračunu osebnih dohodkov v 2021

Prestop v novo leto prinaša nekatere spremembe in novosti na področju obračuna osebnih dohodkov. V nadaljevanju smo pripravili kratki povzetek glavnih področij, na katere morate biti pri tem pozorni.

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave

S prihodnjim letom se dohodninska lestvica in višina splošne olajšave ne bosta spremenili in tako ostajajo vrednosti enake, kot so bile v letu 2020. Za uporabnike programa za obračun plač to pomeni, da ni potrebno narediti nobenih sprememb.

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost

Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1.1. do vključno 28.2. se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta. Za izplačila od 1.1.2021 (torej že za plačo 12/2020) do 28.2.2021, znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 1.052,30 eur.

Najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost določa četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2. V skladu z določbo 410. člen ZPIZ-2 minimalna osnova v letu 2021 znaša 60 % povprečne plače.

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1.1.2021 do 28.2.2021 znaša 1.052,30 eur (60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2019 znaša 1.753,84 eur).

Minimalna plača

Znesek nove minimalne plače velja za obračune od 1.1.2021 naprej, se pravi od vključno plače za 1/2021 naprej. Za leto 2021 se bo za izračun zneska minimalne plače uporabljala posebna formula. O novostih glede višine minimalne plače bo več znano v januarju 2021.

Pavšalni prispevki

Znani so bili tudi zneski pavšalnih prispevkov. Znesek prispevka, ki se največkrat uporablja, to je zdravstveni prispevek na plačo (začasno in občasno delo upokojencev (1516), ter obračun praktičnega dela vajencev, dijakov in študentov (1020)) se iz 5,23 eur poviša na 5,46 eur.

Vir: FURS

Podatki o izplačanih dohodkih v letu 2020

Podatkov o izplačanih dohodkih že več let ni potrebno posredovati na FURS, vendar pa moramo podatke vseeno pripraviti, saj smo dolžni prejemnikom dohodkov (zaposlenim in ostalim prejemnikom dohodkov) izpisati t.i. Obvestila o izplačanih dohodkih do 31.1.2021 oziroma ko so izplačani vsi dohodki za leto 2020.

Navodila za pripravo podatkov o izplačanih dohodkih

V sklopu Programa za obračun plač in kadrovsko evidenco OSDPlus podatke o plačanih dohodkih in plačani dohodnini pripravimo v: Osebni dohodki -> Letna poročila -> Zbirnik dohodnine. Uvoz podatkov sprožimo z desnim klikom -> Uvoz dohodnine.

Sistem nam bo uvozil podatke iz obračunov (za vsakega zaposlenega posebej po mesecih), ki imajo datum plačila dohodnine v letu 2020.

POMEMBNO:

V sklopu morebitnega izplačila dohodka za poslovno uspešnost (vrsta dohodka 1151) je zajet samo znesek obdavčen z dohodnino. Znesek do povprečne plače (okrog 1800 eur) pa ni zajet v obvestilo, saj ne gre v osnovo za izračun dohodnine. Bo pa v obvestilu prikazan izplačan regres (brez plačane dohodnine), kljub dejstvu, da je oproščen plačila prispevkov in dohodnine.

Priporočamo, da podatke preverite!

FURS bo predvidoma okrog 15.1.2021 preko sistema eDavki objavil kontrolne podatke za preverjanje. Iz tega razloga predlagam, da počakate z izpisom podatkov za zaposlene do kontrole podatkov.

Za potrebe kontrole podatkov lahko uporabimo različna kontrolna poročila, ki jih najdemo v naboru poročil. To so na primer:

  • Zbir za pravno osebo
  • Zbir za pravno osebo po obdobjih
  • Zbir po dat. pl. dohodnine in vrsti dohodka
  • Zbirnik dohodnine

Po potrebi je poleg plače potrebno ročno vnesti tudi druge izplačane dohodke (pogodbeno, avtorsko delo, sejnine,…) ki jih iz kakršnegakoli vzroka nismo obračunali v programu.

Prejemnikom dohodkov (zaposlenim in ostalim) smo dolžni izpisati povzetek obračuna dohodkov. Za ta namen imamo na voljo dva izpisa:

  • Obvestilo delavcu – rezident ali
  • Obvestilo delavcu z vzd. druž. člani – rezident – poleg dohodka se na izpis izpišejo še vzdrževani družinski člani, ki smo jih posredovali na FURS do konca leta 2020.

Novosti na področju obračuna osebnih dohodkov je bilo skozi leto 2020 zelo veliko. Tudimo se, da vas sproti obveščamo in vam v programu pravočasno pripravimo ustrezne funkcionalnosti, ki vam olajšajo delo.

Imate dodatna vprašanja ali vas morda zanima naša ponudba?

Izberite enega od spodnjih načinov in nas kontaktirajte. Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja.

  02 534 14 10             prodaja@inin.si

ININ e-novice

Preberite tudi

Sledite nam