22.05.2023

Nepovratna sredstva za investicije na obmejnih problemskih območjih – »BIZI NOO«

Objavljen je bil težko pričakovani Javni razpis “BIZI NOO”, ki nudi nepovratna sredstva za investicije na obmejnih problemskih območjih. Poleg nepovratnih sredstev je mogoče za investicijo pridobiti tudi ugoden kredit. Rok za prijavo na prvi rok je 16.6.2023.

Kaj se financira v sklopu razpisa?

V sklopu razpisa se financirajo naslednja 3 področja:

  • Neopredmetena sredstva v obliki programske opreme;
  • Gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov (do največ 50 % upravičene vrednosti projekta) in
  • Nova strojna oprema in delovni stroji (brez gradbene mehanizacije).
Kdo lahko pridobi sredstva?

Do sredstev so opravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, samostojni podjetniki in zadruge, ki imajo na dan oddaje vloge registriran sedež ali poslovno enoto oziroma podružnico na upravičenem območju. Ta območja so:

Apače, Bistrica ob Sotli, Brežice, Cankova, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Ilirska Bistrica, Kobilje, Kočevje, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Metlika, Mežica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Velika Polana, Videm, Vuzenica, Zavrč in Žetale


Kakšna je višina sofinanciranja?

Javni razpis omogoča podjetjem pridobitev nepovratnih sredstev v višini od 50.000 do 160.000 EUR. To predstavlja do 50 % vrednosti upravičenih stroškov projekta za mikro in mala podjetja, ter 40% za srednje velika podjetja.

Do kdaj je rok za prijavo in do kdaj je možno izkoristiti sredstva?

Prvi rok za prijavo na razpis je 16.06.2023, projekt pa se mora zaključiti do 18.10.2025. Tekom leta je predvidenih še več rokov za prijavo, vendar pa zgolj do porabe sredstev. Zaradi velikega interes, obstaja možnost, da bodo sredstva porabljena na prvem roku.

Kakšni so pogoji in postopek prijave?

Prijavijo se lahko vsa mala in srednje velika podjetja, ki so bila ustanovljena pred 1. 1. 2020 in poslujejo na problemskem obmejnem območju (OPO).

Upravičenec bo moral v enem letu (31.12.) po zadnjem izplačilu sredstev sofinanciranja izpolnjevati sledeča cilja:

  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in
  • izvedeni ukrepi in doseženi rezultati za izboljšanje učinkovite rabe virov oz. vpliv investicije ter izdelka na snovno in energetsko učinkovitost skladno s predloženim dokumentom Akcijski načrt okoljsko odgovornega ravnanja, kar vlagatelj izkaže s poročilom, ki izkazuje izboljšanje učinkovite rabe virov s smiselnim upoštevanjem Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št. 57/21) ter zmanjšanje snovne učinkovitosti z izračunom oz. elaboratom, ki prikazuje zmanjšanje porabe materialov/surovin pri proizvodnji proizvoda, ki je predmet projekta.

V kolikor tudi vas zanima prijava na razpis in želite tako pridobiti nepovratno finančno pomoč, nas kontaktirajte in z veseljem se bomo pogovorili o možnostih sodelovanja. Vaš interes nam sporočite na e-mail ali nas pokličite na 02 534 14 36.

Imate dodatna vprašanja ali vas morda zanima naša ponudba?

Izberite enega od spodnjih načinov in nas kontaktirajte. Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja.

  02 534 14 10             prodaja@inin.si

ININ e-novice

Preberite tudi

Sledite nam