Podjetja se na področju kadrovskih procesov soočajo s številnimi problemi, ki pa jih je možno rešiti s sodobno evidenco delovnega časa.