Aktualne novosti in spremembe na področju obračuna osebnih dohodkov za javne in gospodarske subjekte, ki se začnejo uporabljati s tekočim obračunom plače.

Znana je povprečna plača za leto 2020 in s tem tudi najnižja osnova za plačilo prispevkov. Preverite kako na višino prispevkov vpliva PKP8.

Preverite novo vrednost minimalne plače, ki velja od 1.1.2021.

Za uporabnike OSDPlus – Program za obračun plač – prinašata 2021 in epidemija koronavirusa številne novosti in spremembe.

Prestop v novo leto prinaša nekatere spremembe in novosti na področju obračuna osebnih dohodkov. V prispevku smo pripravili kratki povzetek glavnih področij.

Kateri ukrepi prinašajo spremembe v vaš običajni postopek obračuna plač v skladu z zakonom za blažitev posledic koronavirusa (PKP5).