Novosti na področju dohodnine z januarjem 2017

Lahko bi rekli, da je vlada sprejela »mini davčno reformo«, ki bo začela veljati s 1. januarjem 2017. Glavni novosti sta prenovljena lestvica za odmero dohodnine in splošna olajšava.

Z davčnim letom 2017 se spreminja dohodkovni prag za upravičenost do višje dodatne splošne olajšave, vendar se višina dodatne splošne olajšave in višina dohodkovnega praga za upravičenost do nižje dodatne splošne olajšave ne spreminjata.

Lestvica za odmero dohodnine se spreminja tako, da se med sedanja 2. in 3. razred uvaja nov davčni razred, pri meji neto davčne osnove v višini 48.000 EUR in s stopnjo 34 %. Hkrati se stopnja dohodnine v četrtem davčnem razredu zniža z 41 % na 39 %. Prav tako se bo spremenil dohodkovni prag za upravičenost do višje dodatne splošne olajšave, in sicer iz sedanjih 10.866,37 EUR na 11.166,37 EUR, kar je 300 EUR več, spremenila se bo višina zamudnih obresti pri plačilih davčnih obveznosti in tudi določeni dohodki iz zaposlitve izvzeti iz davčne osnove (plačilo delodajalca za izobraževanje in usposabljanje v okviru izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu in povračilo stroškov za premije zdravstvenih zavarovanj z medicinsko asistenco).

Če povzamemo na kratko: reforma torej uvaja novo lestvico za odmero dohodnine, ki malce razbremenjuje tiste z višjimi dohodki, hkrati pa se zvišuje dohodkovni prag za upravičenost do višje dodatne splošne olajšave.

Z vsemi novostmi je opremljen tudi naš HRM sistem, ki omogoča spremljanje podatkov o zaposlenih in obračun plač ter ostalih dohodkov, kot so regres, avtorsko delo, pogodbeno delo, sejnina, 13. plača, odpravnina, začasno in občasno delo upokojencev, nagrade, OPSVZ in drugo. Programski paket je primeren za vse vrste podjetij, samostojne podjetnike, računovodske servise, kakor tudi javne zavode. Omogoča hiter in enostaven obračun vseh vrst dohodkov ter povezavo z e-bančništvom, sistemom eDavki (FURS), Ajpesom, ZPIZ-om in drugim.