Primerjava paketov in funkcionalnosti IPSCloud

Spletni poslovni program za mala podjetja

LITEPLUSPREMIUM
PAKET
4,99 €
19,99 €
49,99 €
Dokumenti20
1001500
Kupci
520300
Uporabniki
123
Dodatni uporabnik+ 4,99 €+ 4,99 €+ 4,99 €
Uporabniška pravila
PRODAJA
Računi
Predračuni
Dobropisi
E-računi (UJP, ZZI)
+ 4,99 €+ 4,99 €
Pošiljane dokumentov po e-pošti
MALOPRODAJA
POS računi
Davčno potrjevanje+ 9,99 €+ 9,99 €
PLAČILA
Vodenje plačil po strankah in računih
Vodenje bančnih izpiskov
Vodenje plačil po bančnih izpiskih
Uvoz bančnega izpiska (XML)
POROČILA IN ANALIZE
Pregled in analiza stranke
Pregled in analiza artikla/storitve
Analiza prodaje v podatkovni kocki
Analiza plačil v podatkovni kocki
POROČANJE
Izvoz podatkov za računovodstvo
VARNOST IN GOSTOVANJE
Varna SLL povezava
Varnostno kopiranje podatkov
Gostovanje podatkov100 MB
100 MB500 MB
PODPORA IN STORITVE
Podpora po e-mailu
Podpora po telefonu
INTEGRACIJE
Povezava do spletne trgovine+ 9,99 €+ 9,99 €+9,99 €