Nepovratna sredstva za digitalno strategijo

In In d.o.o. | 25.9.2019

Že dlje časa razmišljate o digitalizaciji vašega poslovanja, izboljšanju poslovnih procesov in nadgradnji vašega poslovno informacijskega sistema? Sedaj bo vaša odločitev dosti lažja, saj si lahko zagotovite finančno pomoč v obliki vavčerja za pripravo digitalne strategije. Vavčerji so nov in poenostavljen sistem pridobivanja nepovratnih EU sredstev za mala in srednje velika podjetja.

Kaj se sofinancira?

V sklopu vavčerja za digitalno strategijo se sofinancirajo trije ukrepi in sicer:

  • Oceno stanja na področju digitalizacije – Analiza stanja poslovno informacijskega sistema, ki ga podjetje uporablja ter analiza potreb uporabnikov ter poslovnih procesov. Analiza možnosti uvedbe e-dokumentov v poslovanje podjetja ter izmenjava dokumentov v elektronski obliki. Analiza možnosti povezave spletne trgovine s poslovno informacijskim sistemom.
  • Pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja – Izdelava predlogov in strategije uvedbe e-dokumentov v poslovanje podjetja ter posodobitve informacijskega sistema za možnosti izmenjave e-dokumentov z zunanjimi sistemi. Izgradnja načrta integracije z zunanjimi sistemi.
  • Pripravo strategije za podjetja za digitalno transformacijo – Implementacija poslovno informacijskega sistema IPSPlus v skladu z zahtevami uporabnikov ter priporočili in analizo. Integracija centralnega poslovnega informacijskega sistema z drugimi rešitvami.

Izvedbo posameznega ukrepa lahko prevzamejo zunanji izvajalci, ki so vpisano v katalog strokovnjakov DIH (Digital Inoovation Hub).

Kakšna je višina sofinanciranja?

Vrednost celotnega razpisa je 2,0 milijonov EUR za obdobje 4 let. Naročniku se subvencionira 60 % vrednosti projekta oziroma od minimalno 1.000,00 EUR do maksimalno 9.999,99 EUR. Sredstva se vračajo naknadno, po opravljeni storitvi.

Kdaj je rok za oddajo vloge in kako poteka prijava na razpis?

Vlogo za koriščenje vavčerja lahko podjetje odda kadarkoli do 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev. Sredstva so omejena in ko bodo porabljena, bo informacija objavljena na spletni strani Podjetniškega sklada Slovenije.

Prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge pridobiti predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenija, ki je obvezna priloga k vlogi. Stroški priprave digitalne strategije so upravičeni v kolikor upravičenec pridobi pozitivno mnenje DIH Slovenija. Podjetje s pozitivnim mnenjem DIH Slovenija odda vlogo na Podjetniški sklad Slovenije.

Kdo se lahko prijavi?

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, in sicer gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge, za vse pa velja pogoj, da so registrirani kot pravna ali fizična oseba v Sloveniji. Ostali pogoji in informacije so na voljo na tej povezavi.

Za več informacij in možnostih sodelovanja nas pokličite na 02 534 14 10 ali nam pišite na inin@inin.si.