Obračun osebnih dohodkov v skladu z Zakonom za blažitev posledic COVID-19

In In d.o.o. | 06.04.2020

Obračun osebnih dohodkov bo za vsa podjetja v trenutnih razmerah doživel številne spremembe. V skladu s spremembami in novostmi ustrezno posodabljamo našo programsko rešitev OSDPlus, da bo za vse uporabnike obračun plač v teh razmerah kar se da enostaven in hiter. “Mega zakona” za blažitev posledic COVID-19 (ZIUZEOP) je bil sprejet 2.4.2020, v veljavo pa bo stopil predvidoma 10.4.2020 oziroma dan po tem, ko bo objavljen v Uradnem Listu. Takrat bodo začela veljati določila, ki jih je potrebno upoštevati že pri obračunu osebnih dohodkov za mesec marec.

Obračun plač covid-19

Novosti, ki vplivajo na obračun osebnih dohodkov

Med vsemi ukrepi, ki so del omenjenega zakona, je nekaj takšnih, ki direktno vplivajo na obračun osebnih dohodkov. Nekatere je potrebno upoštevati že pri obračunu plač za mesec marec, ostali pa obveljajo pri naslednjem obračunu. V skladu z ukrepi smo oziroma bomo ustrezno prilagodili tudi našo rešitev za obračun plač OSDPlus. Med največjimi spremembami so:

1. Čakanje na delo

Podjetja, ki bodo zaposlene poslala na čakanje na delo zaradi poslovnih razlogov ali t.i. višje sile in bodo ti v tem času upravičeni do nadomestila plače v višini 80 % povprečja zadnjih treh izplačanih plač (ki pa ne sme biti manjše od minimalne plače), bodo lahko v skladu z zakonom zaprosila za povrnitev celotnega nadomestila skupaj s prispevki. To velja za obdobje od 13.3. do 31.5.2020. Upravičenost do refundacije morajo podjetja ustrezno dokazovati, hkrati pa morajo ustrezati določenim pogojem. Več o teh pogojih si lahko preberete na spletni strani Obrtne zbornice Slovenije.

V skladu s spremembo, bomo ustrezno prilagodili tudi našo rešitev za obračun plač OSDPlus in sicer bomo dodali dve novi bruto postavki za čakanje na delo iz poslovnih razlogov in višje sile.

Pri izplačilu osebnih dohodkov zaposlenih na čakanju na delu se predložijo ločeni obrazci REK-1 z novo vrsto dohodka 1004 – Nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije.

2. Bolniške odsotnosti do 30 dni

Za vse zaposlene, ki so zboleli in tako ne opravljajo svojega dela, bo nadomestilo med zadržanostjo od dela v celoti krila država iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja in to od prvega dne bolniške odsotnosti. To velja za vse bolniške odsotnosti v obdobju od uveljavitve zakona ZIUZEOP do 31.5.2020.

3. Krizni dodatek in oprostitev plačila prispevkov PIZ

Z zakonom je tudi določeno, da so vsi zaposleni, ki redno opravljajo svoje delo (niso na čakanju ali drugače odsotni) upravičeni do kriznega mesečnega dodatka v višini 200 EUR (neobdavčen). Le ta se izplača za sorazmerni del meseca marca ter za april in maj. Obveznost izplačila ne velja za delavca, katerega zadnja izplačana bruto plača je presegala trikratnik minimalne plače (2.821,74 evrov bruto).

Hkrati pa so vsa podjetja za to isto skupino zaposlenih oproščena plačila obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ). Oprostitev se nanaša tako na prispevke delodajalca (8,85 %) kot tudi na prispevke delavca (15,50 %). Ukrep oprostitve plačila prispevkov PIZ velja za obdobje od 13. marca do 31. maja 2020, kar pomeni, da je pri obračunu osebnih dohodkov za marec, že potrebno upoštevati določene spremembe.

Za izplačilo mesečnega kriznega dodatka mora delodajalec predložiti ločen REK-1 obrazec z vrsto dohodka 1190 dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo. Za uveljavljanje oprostitve plačila prispevkov PIZ REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1004.

4. Prevoz

Glede na dejstvo da je bil ukinjen javni prevoz predvidevamo, da bodo morala podjetja po 13.3. plačati prevoz po kilometrini (najverjetneje 8 % cene 95-oktanskega bencina in to za dve različni obdobji cene v marcu), do omenjenega datuma pa »po starem«. Tukaj sistemske rešitve žal nimamo in bomo morali prevoze izračunati in vnesti ročno.

Spremembe pri obračunu plač

V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) je FURS za namene uvedbe ukrepov in izplačila osebnih dohodkov v tem času uvedel dve novi vrsti dohodka in sicer:

  • REK-1 – vrsta dohodka 1002 Plača za delo v času epidemije
  • REK-1 – vrsta dohodka 1004 Nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije

Ker določeni ukrepi že veljajo za mesec marec, je potrebno pri obračunu osebnih dohodkov oddati ločene obračune za obdobje pred izrednimi razmerami in sicer do 13.3.2020 in za obdobje veljavnosti ukrepov (oziroma od 13.3.2020 naprej).

Naša rešitev temeljni na ideji, da bomo obračun naredili v enem obdobju in iz njega oddali več potrebnih REK obrazcev. Pri nas že tečejo aktivnosti za posodobitev rešitve, ki pa jo je potrebno tudi testirati in zagotoviti ustrezno zanesljivost. Trenutno so tudi na portalu eDavki začasno onemogočili oddajo REK obrazcev, dokler obrazci ne bodo tehnično posodobljeni.

V kolikor ste delodajalci v tem času že izplačali osebne dohodke boste REK obrazec oddali naknadno, ko bo ponovno vzpostavljena možnost oddaje in tako se REK-1 obrazci ne bodo smatrali za prepozno oddane.

Aktualne informacije o stanju REK obrazcev in ostalih obveznostih poročanja preko portala eDavki najdete tukaj.

OBVESTILO: “Za vse, ki boste v tem tednu izvajali razna plačila, naj vas opozorimo, da v petek 10.4.2020 vaša plačila ne bodo izvedena, ker bo bančni promet zaradi praznikov onemogočen. Na ta datum banke ne bodo sprejemale ali izvajale plačil.”

Za vse informacije smo vam z veseljem na voljo. Pokličite nas med delovniki od 8h do 15h na 02 534 14 10 ali nam pišite na inin@inin.si.