Veleprodajni sistem

Funkcionalnosti sistema za veleprodajo vam omogočajo, da avtomatizirate vašo celotno poslovanje in zmanjšate operativne in administrativne stroške. Vse funkcionalnosti lahko prilagodimo specifikam vašega poslovnega procesa.

Funkcionalnosti sistema veleprodaje

Optimizacija procesov od naročila dobavitelju do izdobave blaga

 • Osnova za naročanje dobavitelju

 • Pozicioniranje blaga v logističnem skladišču

 • Povezave na specialistične sisteme za logistiko

 • Povezava z RIP sistemi

 • Povezave z sistemi ambulantne prodaje

 • Realizacija naročil dobavitelja v direktne prevzeme in generiranje »back-orderjev«

 • Podpora klicnim centrom

 • Rezervacija zalog, izračun optimalnih zalog, kontrola nad obratom zalog

 • Reverzi, premiki v druge enote, prodaja na dobavnice in zbirno fakturiranje

 • Različne vrste cenikov, rabatov, akcijskih cenikov, posebnih cenikov

 • Prodaja v tujem imenu za tuj račun

 • Obračun provizij in dekadni obračuni bonusov

Specializirani sistemi zgrajeni na izkušnjah

Distribucija rezervnih delov

Sistem je primeren za podjetja, ki se ukvarjajo z distribucijo rezervnih delov za avtomobile, kmetijsko mehanizacijo in podobno. Nekatere izmed specifik, ki jih sistem zajema so kataloške številke ter nadomestni, posebni in sestavljeni artikli.

Distribucija živilskega blaga

Sistem je primeren za podjetja, ki se ukvarjajo z distribucijo živilskega in podobnega blaga. Nekatere izmed specifik, ki jih sistem zajema so roki uporabe, pokrivanje FIFO metode, sledenjem saržam oziroma lotom  in drugo.

Distribucija tekstilnih izdelkov

Sistem je primeren za podjetja, ki se ukvarjajo z distribucijo tekstila in tekstilnih izdelkov. Nekatere izmed specifik, ki jih sistem zajema so podatki o barvah izdelkov, sezonah, velikostih in podobno.

Zakaj se odločiti za naše rešitve?

Poleg obstoječih funkcionalnosti vam celotno rešitev dodelamo in prilagodimo

Ker sistem že vsebuje številne funkcionalnosti, ki lahko optimizirajo vaše poslovanje

Ker je sistem fleksibilen in ga lahko prilagodimo vašemu poslovnemu procesu

Ker je celoten sistem cenovno dostopen, hkrati pa to ne pomeni slabše kakovosti produkta in storitev

Ker sistem temelji na znanju in izkušnjah ter vam zato lahko pomaga do boljših rezultatov in učinkovitejšega poslovanja

Ker pri nas ne boste le številka