Spletni seminar:
Obračun plač
v času COVID-19

Kateri ukrepi novega zakona za blažitev posledic COVID-19
vplivajo na obračun plač zaposlenih in kako smo v skladu s
spremembami prilagodili OSDPlus?

Za posnetek spletnega seminarja izpolnite obrazec.

Posnetek seminarja