PLAČE: Nova davčna obravnava regresa – spremembe pri poročanju na REK obrazcih

Maj 2019 / InIn d.o.o.

Kot smo že poročali sta v Uradnem listu RS, št. 28/2019, z dne 3. 5. 2019, bili objavljeni noveli Zakona o dohodnini – ZDoh-2U in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2F, ki davčno razbremenjujeta regres za letni dopust. Posledično se v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja in v osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost ne všteva do zneska 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Davčno ugodnejša obravnava regresa velja že za leto 2019.

Glede na novo davčno obravnavo regresa je bil v Uradnem listu RS, št. 29/2019, z dne 6. 5. 2019, objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu spreminja obrazca za predložitev podatkov iz obračunov REK-1 in REK-1f. Pravilnik najdete na tej povezavi.

Celotni Pravilnik (Uradno prečiščeno besedilo – NPB št. 17) pa je voljo tukaj.

Programska rešitev OSDPlus za obračun plač in kadrovsko evidenco je že bila posodobljena in je tako skladna z novimi zakonskimi zahtevami. Nadgradnje bodo potekale v naslednjih tednih, prednost imajo stranke z veljavno pogodbo o vzdrževanju. V kolikor želite reges izplačati že zelo kmalu, nas obvestite, da pravočasno posodobimo program.