Tag Archive for: obračun plač

Za uporabnike OSDPlus – Program za obračun plač – prinašata 2021 in epidemija koronavirusa številne novosti in spremembe.

Prestop v novo leto prinaša nekatere spremembe in novosti na področju obračuna osebnih dohodkov. V prispevku smo pripravili kratki povzetek glavnih področij.

Ne spreglejte kako optimizirati vaš poces inventure in novega načina predaje plačilnih list zaposlenim, ki je v celoti digitalen.

Kateri ukrepi prinašajo spremembe v vaš običajni postopek obračuna plač v skladu z zakonom za blažitev posledic koronavirusa (PKP5).