Tag Archive for: računovodstvo

Za uporabnike OSDPlus – Program za obračun plač – prinašata 2021 in epidemija koronavirusa številne novosti in spremembe.

Prestop v novo leto prinaša nekatere spremembe in novosti na področju obračuna osebnih dohodkov. V prispevku smo pripravili kratki povzetek glavnih področij.

Kateri ukrepi prinašajo spremembe v vaš običajni postopek obračuna plač v skladu z zakonom za blažitev posledic koronavirusa (PKP5).