Tudi za mala podjetja je določanje ciljev ključnega pomena

Pomembno je, da si kot podjetnik postavite cilje, ki jih želite doseči v prihajajočem letu. Cilji so lahko različni in pokrivajo različna področja, vendar določitev samih ciljev ni nikoli dovolj. Pomembno je, da oblikujete plan in strategijo, kako boste te cilje dosegli. V nadaljevanju vam predstavljamo tri korake, kako se v malem podjetju lotiti oblikovanja strategije za doseganje zastavljenih ciljev.

Pri zastavljanju ciljev je v malem podjetju izrednega pomena, da določite, kako boste dosegli te cilje. Ne le končnih rezultatov, ampak tudi posamezne korake in akcije, ki jih boste izvedli, da bodo želeni rezultati doseženi. V osnovi se lahko držite teh treh preprostih korakov:

KORAK 1 – Določite želene rezultate: Za vsak cilj je potrebno podrobno določiti rezultate, da boste lahko na koncu merili ali je bil cilj doseženi ali ne. Poleg tega je potrebno ugotoviti, kaj bo ta cilj prinesel za vaše podjetje in kako bo vplival na izboljšanje stanja. Za primer vzamemo, da je vaš cilj izboljšanje komunikacije v podjetju. Ali želite s tem zmanjšati število konfliktov v podjetju, povečati zadovoljstvo zaposlenih ali mogoče zmanjšati napake na produktih? Takšnih rezultatov si lahko določite več za posamezni cilj in na podlagi njih boste lahko merili doseganje cilja.

KORAK 2 – Določite akcije, ki jih boste izvedli: Zdaj ko veste, kakšni so željeni rezultati, morate za posamezni rezultat določiti način, kako ga boste dosegli. Opredeliti morate korake in akcije, ki jih boste izvedli. Na primer, za zaposlene boste organizirali izobraževanje o komuniciranju ali boste organizirali druženje, da izboljšate klimo med zaposlenimi in podobno. Korake podrobno opišite in ih delite z zaposlenimi.

KORAK 3 – Določite časovne okvire za posamezno akcijo: Da se boste res držali zastavljenih korakov in akcij je potrebno, da si določite časovni okvir za izvajanje le teh. Tako boste vi in vaši zaposleni vedeli, kaj je potrebno narediti, kakšni so časovni roki in kako napreduje doseganje ciljev. Določite pomembnost posameznik akcij in jih po tem kriteriju razporedite na časovno premico.

Če boste sledili tem trem korakom, lahko vsak željeni rezultat spremenite v doseženi cilj. Postavite si cilje za leto 2017 in se podajte novim izzivom na proti.